حدیث شهدا: شادی روح شهدا صلوات شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم شهیدان قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم شهیدان به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم به هر که، هرچه داشتی بخشیدی ،حتی تیر‌ها هم از پیکرت ، خون نوشیدند شهادت؛ عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است. وقتی عقل عاشق شود! عشق عاقل می‌شود.و شهید می‌شوی…

لیست شهدا – مدفون در شهر اقبالیه

نام و نام خانوادگی شهیدنام پدرتاریخ ولادتتاریخ شهادت
قندعلی
1364/02/06
1401/04/29
ابراهیم-فوت شده
1346/08/05
1363/03/12
غلامحسن
1344/10/15
1362/12/07
هدایت
1313
1391
محمدرضا -فوت شده
1342/05/05
1365/10/04
محمد حسین - فوت شده
1337/09/03
1364/11/27
محمود
1346/01/05
1364/11/26
اصغر -فوت شده
1342/01/01
1363/01/28
عبدالعلی
1334/11/30
1363/03/15
محمد تقی
1342/04/09
1364/11/26
یعقوبعلی- فوت شده
1339
1393/12/26
دده کش - فوت شده
1345/01/10
1366/12/02
رحیم- فوت شده
1309/01/03
1362/12/07
فتح الله
1348/01/03
1363/04/14
محمد حسن-فوت شده
1328/08/03
1361/08/15
محمد تقی-فوت شده
1345/06/05
1362/12/04
حیدر-فوت شده
1345/08/05
1363/12/24
اصغر -فوت شده
1333/08/05
1365/10/04
شعبانعلی
1365/09/01
1394/09/04
کتابعلی/ محمد - فوت شده
1316/03/02
1362/12/10
شعبانعلی-فوت شده
1337/09/05
1360/11/12
قربانعلی
1345/01/08
1366/02/01
محسن-فوت شده
1316/11/12
1363/01/23
مظفر-فوت شده
1347/03/07
1364/11/26
غلامعلی-فوت شده
1344/02/01
1361/08/25
اکبر - فوت شده
1345/10/05
1363/12/24
موسی- فوت شده
1345/11/20
1362/12/07
علیجان- فوت شده
1342/05/06
1363/01/26