حدیث شهدا: پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: «هیچ کس نیست که به بهشت درآید، آنگاه دوست بدارد که به دنیا برگردد [حتى اگر] هر آنچه که بر روى زمین وجود دارد، او را باشد، مگر شهید، که به سبب گرامى داشتى که مى‏بیند، آرزو مى‏کند که به دنیا باز گردد و ده بار [بارها] دیگر هم در راه خدا شهید شود». پیام پیامبر- ترجمه‏فارسى ۵۵۹
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

شهید سلطنت یاری بیگی درویشوند

نام پدر: شاه کرم
نام مادر:
محل شهادت: مکه مکرمه
تاریخ تولد: 1299/01/01
محل تولد: چوزه
تاریخ شهادت: 1366/05/09
استان محل شهادت: قزوین
شهر محل شهادت: قزوین
وضعیت تاهل: متاهل
تحصیلات: ابتدایی
شغل: خانه دار
مزار شهید: قزوین
خاطرات

????????: ????? ???? ???? ???????? ????? 1299 ?? ?????? ???? ?? ????? ??? ?ǘ???? ?? ???? ???. ???? ??? ??? ? ????? ??? ??? ??? ????. ?? ?? ?????? ? ????? ???? ?????. ???????? ???. ??? 1316 ?????? ??? ? ???? ???? ??? ? ?? ???? ??. ????? ????? ? ???? ??? ?? ??? ????? ?????????? ?с? ?흘???? ? ??? ????????? ? ?????? ???? ?흘??? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ???? ???? Ȑ???ϡ ???? ????? ???ϡ ????? ????? ????? ?? ???ј ???????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ?? ?????????? ?? ?????? ??????? ???? ??? ?? ?????? ????? ?? ????? ?????? ? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ?Ԙ??? ??? ???? ??? ??????? ???? ????ϡ ??????? ???????? ????? ??? ?? ?? ???? ????????? ????? ?????? ?????? ????????? ? ?? ????? ??????? ??????? ?? ?? ?ǘ ????? ????? ????? ?? ?ǘ Ӂ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ????? ???? ?? Ȑ??? ? ?? ??? ?? ?? ???. ???? ??? ??????? ?????? ???? ?? ?? ????? ??? ?????. ???? ?? ?? ????? ????? ?????? ???


تصاویر
ارسال محتوا درباره شهید
ارسال دلنوشته