حدیث شهدا: حضرت علی علیه السلام فرمود : خدایا، ای پروردگار آسمان برافراشته … اگر ما را بر دشمنان پیروز گرداندی، ازستم و تجاوز دورمان دار و بر حق استوارمان گردان و اگر دشمنان بر ما پیروز شدند،شهادت را روزیمان فرما و از فتنه بازمان دار. نهج البلاغه، خطبه۱۷۰
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)

در این روزهای ماه محرم و به واسطه شیوع ویروس کرونا، خادمین موکب سیده زینب قزوین با حضور در کوچه‌های شهر و درب منازل شهدا اقدام به برپایی روضه می‌کنند. روز گذشته این مجلس روضه در کوچه شهیدعبدالرحمان برگزار شد.

کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)
کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)
کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)
کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)
کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)
کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)
کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)
کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)
کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)
کوچه شهیدعبدالرحمان منزلگاه عشاق حسین (ع)