حدیث شهدا: شادی روح شهدا صلوات شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم شهیدان قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم شهیدان به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم به هر که، هرچه داشتی بخشیدی ،حتی تیر‌ها هم از پیکرت ، خون نوشیدند شهادت؛ عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است. وقتی عقل عاشق شود! عشق عاقل می‌شود.و شهید می‌شوی…
Print Button Example پرینت

شهید مصطفی اسحاقی

اطلاعات شهید
کد شناسایی: 0
نام پدر: حسنعلی- فوت شده
نام مادر: صغری کهفی- فوت شده
تاریخ ولادت: 1333
تاریخ شهادت: 1362/12
محل تولد: خدابنده زنجان
محل شهادت: جزیره مجنون
استان محل شهادت: بصره عراق
عملیات:خیبر
نحوه شهادت: –
وضعیت تاهل: متاهل
شغل: –
تحصیلات: ابتدایی
مزار شهید: –
شماره شناسنامه: –