حدیث شهدا: شادی روح شهدا صلوات شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم شهیدان قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم شهیدان به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم به هر که، هرچه داشتی بخشیدی ،حتی تیر‌ها هم از پیکرت ، خون نوشیدند شهادت؛ عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است. وقتی عقل عاشق شود! عشق عاقل می‌شود.و شهید می‌شوی…
Print Button Example پرینت

شهید فیاض خدابنده لو

اطلاعات شهید
کد شناسایی: 0
نام پدر: مش علی- فوت شده
نام مادر: فوت شده
تاریخ ولادت: –
تاریخ شهادت: –
محل تولد: –
محل شهادت: جزیره مجنون
استان محل شهادت: بصره
عملیات:خیبر
نحوه شهادت: –
وضعیت تاهل: متاهل
شغل: –
تحصیلات: ابتدایی
مزار شهید: مفقود الاثر
شماره شناسنامه: –

از سال 1382 ساکن اقبالیه هستند.