حدیث شهدا: شادی روح شهدا صلوات شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم شهیدان قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم شهیدان به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم به هر که، هرچه داشتی بخشیدی ،حتی تیر‌ها هم از پیکرت ، خون نوشیدند شهادت؛ عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است. وقتی عقل عاشق شود! عشق عاقل می‌شود.و شهید می‌شوی…

لیست شهدا – مفقود الاثر

نام و نام خانوادگی شهیدنام پدرتاریخ ولادتتاریخ شهادت
تقی
۱۳۴۴/۱۲/۱۲
۱۳۶۷/۰۴/۲۲
حجت الله
1346/04/03
1366/05/03
مش علی- فوت شده
-
-
شعبان علی -فوت شده
1345/09/09
1366/01/20
ید الله - فوت شده
1342/01/09
1361/08/17
اصغر -فوت شده
1319/07/01
1365/02/21
محمد حسن-فوت شده
1346/06/20
1367/03/29
قدیر علی
1341/06/10
1360/06/11
ابولفتح/ ابولفضل - فوت شده
1344/03/19
1364/04/19