حدیث شهدا: ز زید بن على از پدرش از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: شهید از سوى خدا داراى هفت خصلت است: ۱- نخستین قطره خونش که به زمین مى‏ریزد تمام گناهانش آمرزیده مى‏شود. ۲- سرش در دامان دو همسرش از حوریان قرار مى‏گیرد، و آن دو، گرد و خاک از صورتش پاک مى‏کنند و به او خوش آمد مى‏گویند، او نیز به آنان خوش آمد مى‏گوید. ۳- از لباسهاى بهشتى به او مى‏پوشانند. ۴- خازنان بهشت هر کدام با هر بوى خوشى به سوى او پیشدستى مى‏کنند که او را با خود ببرند. ۵- شهید جایگاه خود را مى‏بیند. ۶- به روح او خطاب مى‏شود که هر کجاى بهشت که مى‏خواهى گردش کن. ۷- شهید به خدا نظر مى‏کند و این نگاه مایه آرامش هر پیامبر و شهیدى خواهد بود. الوسائل، ج ۱۱،ص ۱۰
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

شهید محمدعلی ملک پورقزوینی

نام پدر: محمدتقی
نام مادر:
محل شهادت: خرمشهر
تاریخ تولد: 1344/03/29
محل تولد: قزوین
تاریخ شهادت: 1361/02/19
استان محل شهادت: قزوین
شهر محل شهادت: قزوین
وضعیت تاهل: متاهل
تحصیلات: حوزوی
شغل: طلبه
مزار شهید: قزوین
وصایا

شهید، محمدعلى ملک‏ پورقزوینی: بعد از این که من دعوت حق را لبیک گفتم، کتاب هایى را که در مدرسه و حجره دارم -هر کدام را که صلاح دانستید- وقف کتابخانه ی مدرسه صالحیه کنید و بقیه ی آنها را بین طلبه‏ ها پخش کنید. میز و قفسه‏ ها را بفروشید و پولش را به عنوان رَدِّ مظالم بدهید. خروس و دو کبکى که دارم، بفروشید و پولش را ابتدا یکصد و پنجاه تومان به آقاى رضا نادرلویى و باقیمانده ی مبلغ را هم به عنوان رَدِّ مظالم بدهید. (۱۷۱۹۸۱۵) محمدعلى مل ک‏پور اول رجب ۱۴۰۲ (هـ .ق) ۲۵/۲/۱۳۶۱


خاطرات

??????? ????: ??????? ??ߝ?? ??????? ??????? ????? ????ʻ ???? ?? ??? ?? ???? ??ߝ????? ??????? ?????. ????? ?????? ????? ???? ??? ?? ?????? ?? ???. ?? ??? ???? ?? ?? ????? ?????????? ?? ???? ?????. ?? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ????? ????? ??? ??? ??? ??????. ???? ?? ????? ???? ? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ??? ?ǐ??? ???? ?????? ???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??????? ?? ??? ???? ???. ???: ????????? ????? ? ??? ???? Ȑ?????.????? ?? ?? ?????. ??? ??? ???? ????? ?? ????? ??? ?????.?? ????? ?????? ?????? ?? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ?? ?? ?????? ?? ??? ????? ????? ??. ?? ?? ?? ???? ????? ????? ???? ????????. ???ɝ???? ?ѐ???? ??? ?? ?ǎ?????? ??? ???? ?.. ??. ??ߝ??? ????? ?ѐ? ?? ?????? ??? ??ϡ ????? ?ǎ? ??? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ? ???????? ??????. ?? ?? ?? ??? ?????? ?? ???? ???. ??????? ?? ???? ??? ???????? ? ?? ????? ???? ?? ????? ??? ????? ??? ? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ??????? ? ????? ????? ???? ????? ??? ??. ????? ???? ???? ? ????? ????? ?? ?? ?????? ??? ???. ???? ???????? ?????? ??? ?? ??????? ?? ???????. ?? ??? ????? ??????? ???. ????? ????! ???? ?? ????????? ?? ???? ???: ?? ??? ? ????? ???. ?????? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ???? ???. ??? ??? ??: ????? ????


ارسال محتوا درباره شهید
ارسال دلنوشته