حدیث شهدا: از ابو بصیر نقل شده که امام صادق (ع) فرمود: هر که در راه خدا کشته شود خداوند او را از هیچ یک از گناهانش آگاه نمى‏گرداند. الوسائل، ج ۱۱،ص ۹ –الکافی، ج ۵،ص ۵۴
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»

مراسم پرفیض دعای ندبه همراه با وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم، «ذکریا شیری» با حضور مردم شهید پرور استان قزوین در معراج شهدای قزوین برگزار شد.

برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»
برگزاری دعای ندبه و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «ذکریا شیری»