حدیث شهدا: پیامبر اکرم درباره شهدای اُحُد فرمودند : آنها را با همان خونهایشان و لباس های خودشان دفن کنید. وسائل الشیعه، ج۲، ص۷۰۱، حدیث۱۱
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

دومین گردهمایی روحانیون رزمنده دفاع مقدس در قزوین

دومین گردهمایی روحانیون رزمنده دفاع مقدس در  قزوین
دومین گردهمایی روحانیون رزمنده دفاع مقدس در  قزوین
دومین گردهمایی روحانیون رزمنده دفاع مقدس در  قزوین
دومین گردهمایی روحانیون رزمنده دفاع مقدس در  قزوین
دومین گردهمایی روحانیون رزمنده دفاع مقدس در  قزوین
دومین گردهمایی روحانیون رزمنده دفاع مقدس در  قزوین
دومین گردهمایی روحانیون رزمنده دفاع مقدس در  قزوین
دومین گردهمایی روحانیون رزمنده دفاع مقدس در  قزوین