حدیث شهدا: امام رضا علیه السلام در نامه خود به مامون نوشت : جهاد همراه امام عادل واجب است و هر کس پیکار کند و در راه دفاع از مال و رهتوشه و جان خویش کشته شود شهید است. وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۳۵، حدیث۱۰، تحف العقول، ص۱۰۲
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین

رونق پویش هركوچه شهید یک حسینیه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بدون کاسته شدن از شور مجالس و حرارت و عشق قلبی به سالار شهیدان دشت کربلا، در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین برگزار شد.

کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین
کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین
کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین
کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین
کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین
کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین
کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین
کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین
کوچه آخر در جوار بارگاه هشت شهید گمنام قزوین