حدیث شهدا: پیامبر گرامی خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هر کس مالش مورد سوء قصد قرار گیرد و برای دفاع از آن مبارزه کند و کشته شودشهید است. کنز المعال، ج۴، ص۴۲۹، حدیث۱۱۲۰۱
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

کوچه هشتم «هر کوچه شهید، یک حسینیه» در قزوین

مراسم عزاداری با عنوان «هر کوچه شهید، یک حسینیه» به همت موكب_سیده_زینب_نجف قزوین عصر روز تاسوعا در مقابل منزل شهيدان مهجور و تحویلداری برگزار شد.

کوچه هشتم «هر کوچه شهید، یک حسینیه» در قزوین
کوچه هشتم «هر کوچه شهید، یک حسینیه» در قزوین
کوچه هشتم «هر کوچه شهید، یک حسینیه» در قزوین
کوچه هشتم «هر کوچه شهید، یک حسینیه» در قزوین
کوچه هشتم «هر کوچه شهید، یک حسینیه» در قزوین
کوچه هشتم «هر کوچه شهید، یک حسینیه» در قزوین
کوچه هشتم «هر کوچه شهید، یک حسینیه» در قزوین
کوچه هشتم «هر کوچه شهید، یک حسینیه» در قزوین