حدیث شهدا: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هر کس رو در روی دشمن قرار گرفت((با دشمن درگیر شد)) و استقامت کرد تا کشته و یاپیروز شد، در قبر مورد آزمایش قرار نمی گیرد((از او سوال نمی شود)). کنز المعال، ج۴، ص۳۱۳، حدیث۱۰۶۶۲
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

دعای عرفه در مسجد النبی قزوین

مراسم دعای روز عرفه عصر روز پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مسجد النبی قزوین برگزار شد.

دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین
دعای عرفه در مسجد النبی قزوین