حدیث شهدا: ز زید بن على از پدرش از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: شهید از سوى خدا داراى هفت خصلت است: ۱- نخستین قطره خونش که به زمین مى‏ریزد تمام گناهانش آمرزیده مى‏شود. ۲- سرش در دامان دو همسرش از حوریان قرار مى‏گیرد، و آن دو، گرد و خاک از صورتش پاک مى‏کنند و به او خوش آمد مى‏گویند، او نیز به آنان خوش آمد مى‏گوید. ۳- از لباسهاى بهشتى به او مى‏پوشانند. ۴- خازنان بهشت هر کدام با هر بوى خوشى به سوى او پیشدستى مى‏کنند که او را با خود ببرند. ۵- شهید جایگاه خود را مى‏بیند. ۶- به روح او خطاب مى‏شود که هر کجاى بهشت که مى‏خواهى گردش کن. ۷- شهید به خدا نظر مى‏کند و این نگاه مایه آرامش هر پیامبر و شهیدى خواهد بود. الوسائل، ج ۱۱،ص ۱۰
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد

چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد این هفته با حضور خانواده شهیدرحیم جباری و همرزمان شهید در کنار مزار شهید برگزار شد . شهیدرحیم جباری سی و یکم تیر ۱۳۴۷، در شهر قزوین به دنیا آمد.به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت.

مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد