حدیث شهدا: پیامبر اکرم(ص) فرمود: «خداوند، مجاهد در راهش را بر غیر او صد درجه در بهشت رفعت و بلندى بخشد، که فاصله میان هر دو درجه همانند فاصله میان آسمان و زمین است... (کنایه از بلندى رتبه مجاهد در راه خدا است)». مستدرک الوسائل، ج ۲, ص ۲۴۴
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین

صبح امروز پیکر مطهر شهید بسیجی امیرحسین محمدعلیخانی با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور در قزوین تشییع و به خاک سپرده شد.

 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین
 تشییع پیکر شهید امیرحسین محمدعلیخانی در قزوین