حدیث شهدا: پیامبراکرم صلوات الله علیه و آله: کشته شدن در راه خدا برایم دوست داشتنی تر از این است که تمام دنیا مال من باشد.
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد

نوری

چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد این هفته با حضور خانواده شهید احمد کبودوند و همرزمان شهید در کنار مزار شهید برگزار شد .

چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد
چهارمین مراسم دیدار با خانواده معظم شهدای ملک آباد